• सबको शिक्षा - अच्छी शिक्षा
On the occasion of "TEACHERS DAY 2015" and Dr. Sarvepalli Radha Krishnan Teacher's Excellence Award 2015 celebration, Shri Shyam Jaju Ji(Minister), Shri Shamim A. khan, Sadhvi Samahita ji(vatshlya gram), Shri Sarjan Pal ji(Secretery Dr. A.P.J Kalam ji),Shri Jay Bhagwan Goel ji(Rashtravadi Shiv sena) Shri Jagdish vig(convenor Shikshak kalyan),all awardees and others at Mavlankar Auditorium,Rafi marg, New Delhi on 14th Sept. 2015.